Produkty
Corsodolcevita
Zwroty i refundacje
ZWROTY TOWARÓW I ZWROTY PŁATNOŚCI Użytkownik jest proszony o zapoznanie się ze szczególną uwagą z tym artykułem, który reguluje prawo do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia to prawo Konsumenta do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży bez konieczności podania przyczyny. Jeśli dokonałeś zakupu jako Profesjonalista, prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą. Wszelkie wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy są opisane w tym artykule. Jeśli nie ma wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy, niniejszy artykuł ma pełne zastosowanie. – Na Stronie sprzedawane są towary zapieczętowane, których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia. Jeśli te Towary zostały otwarte po dostarczeniu, tracisz prawo do odstąpienia od umowy. W związku z tym poniższe zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania - W Serwisie sprzedawany jest towar szyty na miarę lub wyraźnie spersonalizowany. Jeżeli jesteś Konsumentem, poniższe zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania z uwagi na szczególny przepis prawa. W rzeczywistości, gdyby tak nie było, Sprzedawca nie byłby w stanie odsprzedać Produktu stworzonego specjalnie dla Ciebie. Jeśli jesteś Konsumentem (oraz w przypadku, gdy wyjątki w tym zakresie przewidziane w niniejszym artykule nie mają zastosowania), masz prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane w niniejszym artykule w terminie czternastu dni kalendarzowych (Okres na Odstąpienie). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować Sprzedawcę przed upływem Okresu na Odstąpienie od umowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu możesz napisać do Sprzedawcy na kontakty wskazane we Wstępie lub skorzystać z formularza kontaktowego, który może znajdować się na Stronie. Skorzystałeś z prawa odstąpienia w Okresie na Odstąpienie, jeżeli komunikacja dotycząca wykonywania prawa do odstąpienia od umowy została wysłane przed upływem Okresu na Odstąpienie od umowy. O ile nie uzgodniono inaczej, bezpośrednie koszty zwrotu Produktów ponosi Konsument, jak również odpowiedzialność za ich przewóz. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy lub pod inny wskazany przez Sprzedawcę adres. Okres na Odstąpienie kończy się po 14 dniach: - w przypadku zamówienia dotyczącego pojedynczego Produktu, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie Produktów; -w przypadku Zamówienia Zbiorowego z oddzielnymi dostawami, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu; lub - w przypadku zamówienia dotyczącego dostawy Produktu składającego się z wielu partii lub części, od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub sztuki. W przypadku odstąpienia Sprzedawca zwróci Całkowitą Należność, w tym koszty dostarczenia, jeżeli dotyczy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego instrumentu płatniczego, który został użyty w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy Produkty zostały wysłane za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Konsumenta i na jego koszt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania Produktów lub wykazania przez Konsumenta, że ​​zwrócił Produkty, jeżeli miało to miejsce wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z innego obchodzenia się z Produktem niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt należy w każdym przypadku przechowywać, obchodzić się z nim i sprawdzać z należytą starannością oraz zwrócić w stanie nienaruszonym, kompletnym we wszystkich częściach, w pełni funkcjonalnym, wraz ze wszystkimi akcesoriami i ulotkami, kartami identyfikacyjnymi, etykietami i plombą jednorazową, jeśli jest obecna, nadal przymocowaną do Produktu nienaruszonego, a także doskonale nadającego się do użytku, do którego jest przeznaczony oraz wolny od śladów zużycia lub zabrudzenia. Odstąpienie dotyczy również Produktu w całości. W związku z tym nie można go wykonać w odniesieniu do części i/lub akcesoriów Produktu. W przypadku, gdy Produkt, którego dotyczy odstąpienie od umowy, utracił wartość wynikającą z obchodzenia się z Produktem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty zakupu kwotę równą temu zmniejszeniu wartości. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie i wynikającym z tego zmniejszeniu kwoty zwrotu, podając, w przypadku gdy zwrot został już dokonany, dane bankowe do wpłaty kwoty należnej od użytkownika z tytułu zmniejszenia wartości Produktu. W przypadku, gdy odstąpienie nie zostało wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie nie będzie uprawniało do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy. W przypadku prawa do odstąpienia od umowy, Produkty należy odesłać na adres wskazany we Wstępie w części „Dane Sprzedawcy” lub na adres każdorazowo przekazywany przez Sprzedawcę. Artykuł ten reguluje bardzo ważny obszar dotyczący kosztów zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy. W świetle powyższego Sprzedawca uznaje za stosowne zaznaczyć, że koszty odesłania Produktu poniesiesz na swój koszt i na swoją odpowiedzialność.