Produkty
Corsodolcevita
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności W tym artykule opisano metody płatności dostępne w Serwisie Użytkownik może w każdym przypadku skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania dalszych informacji. W Serwisie można dokonywać zakupów przy użyciu kart płatniczych. Obciążenie zostanie dokonane dopiero po (i) zweryfikowaniu danych Twojej karty płatniczej użytej do płatności oraz (ii) firmie wystawiającej użytą przez Ciebie kartę płatniczą zwolniono autoryzację polecenia zapłaty. W związku z dyrektywą 2015/2366/ (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) użytkownik jest informowany, że może zostać poproszony o dokończenie procesu zakupu poprzez spełnienie kryteriów uwierzytelnienia wymaganych przez instytucję płatniczą odpowiedzialną za zarządzanie transakcję płatności online. Kryteria uwierzytelnienia odnoszą się do tożsamości użytkownika (aby spełnić to kryterium użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie podczas operacji zakupu) oraz jednoczesnej znajomości kodu uwierzytelniającego przekazanego przez instytucję płatniczą (silne uwierzytelnienie klienta). Niezakończenie procedury opisanej powyżej może uniemożliwić sfinalizowanie zakupu w Serwisie. Poufne dane karty płatniczej (numer karty, posiadacz, data ważności, kod zabezpieczający) są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do zarządzającego płatnościami bez przechodząc przez serwery, z których korzysta Sprzedawca. W związku z tym Sprzedawca nigdy nie ma dostępu i nie przechowuje, nawet jeśli zdecydujesz się przechowywać takie dane w Serwisie, danych Twojej karty płatniczej użytej do zapłaty za Produkty. Akceptowane karty płatnicze można zobaczyć w stopce Strony i/lub w ramach procesu zakupu. Wiza. Karta MasterCard. PostePay. American Express. W Serwisie istnieje możliwość płatności przelewem bankowym. W Serwisie nie ma możliwości zakupu za pobraniem, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedającym. Jeżeli wartość kodu rabatowego jest mniejsza niż wartość zamówienia, pozostałą kwotę można dopłacić zgodnie z metodami płatności podanymi w Serwisie. Każdy kod rabatowy może być wykorzystany tylko na jeden zakup. Kuponów rabatowych w żadnym wypadku nie można wymienić na gotówkę. Wszelkie alternatywne metody inne niż te wskazane powyżej są lub zostaną opisane w tym artykule. W Witrynie możliwe jest również dokonywanie zakupów za pomocą rozwiązania płatniczego PayPal. Jeśli wybierzesz PayPal jako środek płatniczy, zostaniesz przekierowany na stronę internetową www.paypal.it, gdzie dokonasz płatności zgodnie z procedurą ustaloną i zarządzaną przez PayPal oraz warunkami umowy uzgodnionej między użytkownikiem a PayPal. Dane wprowadzone na stronie PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez nią i nie będą przesyłane ani udostępniane Sprzedawcy. W związku z tym Sprzedawca nie może znać i nie przechowuje w żaden sposób danych karty płatniczej połączonej z Twoim kontem PayPal ani danych jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ustawodawczego nr 26 z dnia 7 marca 2023 r. ceny publikowane w Serwisie nie zostały spersonalizowane na podstawie zautomatyzowanych decyzji. Na ceny wyświetlane w Serwisie nie ma zatem wpływu wcześniejsze zachowanie konsumenta. W przypadku obniżki ceny Serwis wskazuje najniższą cenę stosowaną dla ogółu konsumentów w ciągu 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. W przypadku Produktów wprowadzonych do obrotu krócej niż 30 dni wskazany jest okres, do którego odnosi się poprzednia cena. Klauzula ta nie dotyczy „cen wstępnych”, charakteryzujących się kolejnymi zapowiedziami podwyżek cen.