Produkty
Corsodolcevita
Wysyłka i dostawy
Dostawa Dostawa Produktów przewidziana jest w kraju: Włochy. Użytkownik zawsze może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dostawy Produktów; na przykład, aby dowiedzieć się, czy dostawa jest prawdopodobnie spodziewana w krajach innych niż te wskazane na Stronie. Zobowiązanie do dostawy jest realizowane poprzez przeniesienie na Ciebie dostępności materiału lub w każdym przypadku kontroli nad Produktem. Czas dostawy Produktów od wysłania zamówienia: za wyjątkiem Przedsprzedaży wskazanych w art. 3.1 dostawa następuje w ciągu 5 dni. Wskazany termin należy rozumieć jako orientacyjny, a nie bezwzględny. W związku z tym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktów w ciągu 30 dni od wysłania zamówienia. Do Ciebie należy sprawdzenie stanu dostarczonego Produktu. Rozumiejąc, że niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy przechodzi z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, Sprzedawca zaleca sprawdzić liczbę otrzymanych Produktów oraz czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, zamoczone lub w inny sposób zmienione, nawet w materiałach uszczelniających i we własnym interesie prosimy o wskazanie wszelkich nieprawidłowości na dokumencie przewozowym przewoźnika, przyjmującym przesyłkę z rezerwą. W przypadku, gdy opakowanie nosi oczywiste ślady ingerencji lub przeróbki, wskazane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedającego. W odniesieniu do możliwości żądania dostarczenia Produktów do „punktu odbioru”, Sprzedawca informuje, że Serwis nie oferuje możliwości odbioru Produktu w „punkcie odbioru” innym niż adres podany przez Państwa w procesie zakupu . W każdym przypadku zachęcamy do regularnego odwiedzania Witryny w celu sprawdzenia, czy ta opcja dostawy jest później dostępna w Witrynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odbiór Produktu jest jego dokładnym obowiązkiem. W przypadku nieodebrania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży oraz żądania naprawienia szkody poniesionej w wyniku nieodebrania Produktu.